Vad kan ägarformen private equity tillföra gernerationskiftesföretag? Vad kan ägarformen private equity tillföra gernerationskiftesföretag?