Footways B-aktie listas

Footway Group AB:s (publ) (“Footway” eller “Bolaget”) meddelar att handel av Bolagets B-aktie idag påbörjas på Nasdaq First North i Stockholm. Aktien kommer att handlas under kortnamnet (ticker) FOOT B med nuvarande ISIN-kod SE0011563295.

”Vi är nöjda över att ha slutfört listningen av vår B-aktie. Vi står inför nästa steg i bolagets utveckling och bedömer att vi är väl positionerade för att dra fördel av onlinehandelns fortsatta tillväxt och ta ytterligare marknadsandelar. Jag ser fram emot att fortsätta utveckla Footway och skapa värde tillsammans med och för våra kunder, teamet och aktieägare” säger  Daniel Mühlbach, VD.

”Vi är glada över att Footway nu valt att lista sina stamaktier på Nasdaq First North,” säger Adam Kostyál, europeisk noteringschef på Nasdaq. ”Footway är ytterligare ett exempel på ett snabbväxande, digitalt företag som använder den publika marknaden som en plattform för fortsatt tillväxt. Nasdaq ser fram emot att fortsätta stötta bolaget under många år framöver.”

READ FULL ARTICLE HERE »

Daniel Mühlbach, VD
Email: daniel.muhlbach@footway.com
Mobil: 070-99 99 343

Om Footway
Footway, en renodlad skobutik på nätet, grundades 2010 och är idag ledande på den nordiska marknaden. Footway har 34 anställda med kontor i Kista och centrallager i Helsingborg. Bolaget hade under 2017 intäkter om 505 mkr motsvarande en årstillväxt om 46,9 procent. EBITDA för helåret 2017 uppgick till 25,3 mkr.

Footways stamaktie serie B är listad på Nasdaq First North med kortnamnet FOOT B. Footways preferensaktie är listad på Nasdaq First North med kortnamnet FOOT PREF. Erik Penser Bank AB är Certified Adviser och nås på 08-463 80 00. Mer information om bolaget finns på www.footway.se.

Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 december 2018 09:30 CET.