Har din affärsmodell en plats i detaljhandelns framtida ekosystem?

Svensk detaljhandel verkar i en spännande tid. Kundernas krav på snabbhet, individuella anpassningar och tydliga värderingar i kombination med digitalisering och ökad konkurrens driver detaljhandeln att agera.

Många företag anpassar sig, men de behöver bli ännu djärvare och våga omvärdera sina affärsmodeller. Allt fler detaljhandelsföretag väljer att ingå föränderliga nätverk. Nätverken kan med tiden utvecklas till komplexa ekosystem med aktörer inom exempelvis detaljhandel, teknologi och medicin. Utmaningen är att förutse kommande ekosystem och identifiera vilka man bör bilda. I vilka ekosystem kan varje aktör generera värde och öka sin konkurrenskraft mer än på egen hand?

Under seminariet belyser vi aktuella teman med koppling till nya affärsmodeller: Hur kan en produkt omformas till en tjänst och vilka konsekvenser får det på hållbarhet? Hur gynnas ett apotek av att tillhandahålla kliniktjänster? Hur kan partnerskap identifieras för att utveckla produkterbjudandet?

MEDVERKANDE:
Medverkande: Malin Andrée, EY, Eric Trulsson, EY, Jacob Wall, VP Business Development, Axel Johnson AB, Patrik Hedelin, grundare, eEquity, Axel Lindgren, kommunikationsstrateg, Houdini Sportswear, Anders Nyberg, VD, Apotek Hjärtat, Karin Johansson, VD, Svensk Handel, Sam Rihani, Sverigechef, Facebook.