Private equity och ägarledda företag efterlyser långsiktiga spelregler


Att lämna över ett ägarlett familjeföretag till nästa generation är en utmaning och ett alternativ kan då vara att private equity kommer in och hjälper till. Men vad kan private equity tillföra och vad är utmaningarna i ett sådant upplägg?

Allt färre familjeföretag överlåts idag inom familjen. Istället överlåts många externt där en ny huvudägare kommer in och de aktiva inom familjen behåller en mindre andel. På så sätt kan de som vill kliva av få ut värdet av sina andelar och de som vill vara kvar kan vara det tillsammans med en ny kapital- och kunskapsstark partner.

Vi bjöd in till ett seminarium i ämnet på Hästgatan 9 i Visby. Det blev en intressant diskussion där vikten av bland annat regelverk och förutsägbarhet togs upp – att spelreglerna inte ändras från dag till annan.

Man var överens om att vi behöver tydligare spelregler för private equity och att vi får en större förståelse för vad privateequity kan bidra med till entreprenörsledda bolag. En av sakerna som lyftes var att private equity som ägarform har utvecklats under åren. Idag ser vi mer och mer sektorfonder med större kompetens som kan stötta entreprenörerna och skapa möjligheter genom internationella investeringar.

Källa: Pwc