Vad kan ägarformen private equity tillföra gernerationskiftesföretag?